برای عضویت در خبرنامه وبلاگ ایمیل خود را وارد کنید:جستجوی وب جستجوی وبلاگ


چند پازل جالب برای امتحان کردن دقت و سرعت چشمانتان

سعی کنید از پازل زیر حرف C را پیدا کنید:

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

حالا عدد 6 را بیابید:

9999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999
9999699999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999

حالا حرف N را پیدا کنید (این کمی سخت تر است) :

MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMNMMMMM
MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMM

حالا نماد | را پیدا کنید:

]]]]]]]]]]]]]]] [[[[[[[[[[[[
]]]]]]]]]]]]]]] [[[[[[[[[[[[
]]]]]]]]]]]]]]] [[[[[[[[[[[[
]]]]]]]]]]]]]]] [[[[[[[[[[[[
]]]]]]]]]]]]]]] [[[[[[[[[[[[
]]]]]]]]]]]]]]] [[[[[[[[[[[[
]]]]]]]]]]]]]]] [[[[[[[[[[[[
]]]]]]]]]]]]|]] [[[[[[[[[[[[
]]]]]]]]]]]]]]] [[[[[[[[[[[[
]]]]]]]]]]]]]]] [[[[[[[[[[[[

حالا حرف O را بیابید:

QQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQOQ
QQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQ

و حالا Z را بیابید:

ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽZŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ

i را بیابید:

jljljljljljljljljljlj ljljljljljljlj
ijljljljljljljljljljl jljljljljljljl
jljljljljljljljljljlj ljljljljljljlj
ijljljljljljljliljljl jljljljljljljl
jljljljljljljljljljlj ljljljljljljlj
ijljljljljljljljljljl jljljljljljljl

حالا 3 را بیابید:

89898989 8989898 98989898
98989898 9898989 89898989
89898989 8939898 98989898
98989898 9898989 89898989
89898989 8989898 98989898

v را پیدا کنید:

xwxwxwxwxwxwxwxwxw
wxwxwxwxwxwxwxwxwx
xwxwxwxwxwxwvwxwxw
wxwxwxwxwxwxwxwxwx


لینک ثابت | |
نوشته: FRH ساعت 1:55 PM تاریخ: Wednesday, January 17, 2007استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.Copyright © 2005-2006
Design by: FRHweb