برای عضویت در خبرنامه وبلاگ ایمیل خود را وارد کنید:جستجوی وب جستجوی وبلاگ


خدایان پرواز

آه ... ای پرندگان ، بازگردید و پرهای پروازم را باز پس دهید. من دیگر جایی در این زمین ندارم و زمین نیز جایی در قلب من ندارد.

ای خدایان پرواز، باز آئید و بالهای زمین را نیز با خود به ارمغان آورید. زمین نیز دیگر، طاقت خاکی بودن ندارد و من نیز دیگر طاقت پا بند بودن ندارم.

چقدر قربانی می باید برای شما خدایان پرواز، چقدر بال و پر باید ریخت بر خاک و چقدر خاک بر پرها ؟!

اگر شما خدای پروازید و ما بنده پرواز، پس کجاست رسم خدائی، کجاست آن بلند پروازی؟

ای مردمان خاکی، بنگرید بر آسمان آبی. نیست خدائی در آسمان هستی. گر هست هستی، پرواز است در دیار نیستی.

گر بندگی باید، بنده ی پرواز شاید. گرچه پرواز را خدائی، ناید.


لینک ثابت | |
نوشته: FRH ساعت 9:16 AM تاریخ: Tuesday, August 22, 2006استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.Copyright © 2005-2006
Design by: FRHweb